EN TR
EN TR

MES (Üretim Yürütme Sistemi)

MES (Üretim Yürütme Sistemi)

Manufacturing Execution System (MES), 1990 yılında ilk defa kullanılan bir sistem olan Üretim yönetim sistemi, üretim esnasında kullanılan her türlü aracın ve motodun toplandığı, çevrim içi olarak bilgisayar destekli bir sistemdir. Başka bir deyişle “Üretim işlemlerini etkin bir şekilde organize edilmesini sağlayan bilgi sistemi” basitçe tanımlayabiliriz.

 

MES ile işletmeleri üretimde 4 temel işlevi yerine getirme olanağı bulur. Bunlar;

 • Üretim Sahasından Anlık-Eş zamanlı veri toplar (örneğin makine duruşları).
 • Verileri düzenleyip merkezi bir veri tabanında saklar.(ERP ile ileri geri entegre şekilde)
 • Planlama ve mühendislik büro gibi verilerin saklandığı diğer bilgi sistemlerinden kritik verileri de dâhil ederek tüm verilerin ağ üzerinden erişilir olmasını sağlar.
 • ERP’den iş emirlerini alıp düzenleyerek üretim birimlerine aktarır. Aynı zamanda vakalara eş zamanlı detaylı planlama ile tepki vererek verimliliği ve kaliteyi artırır.

Veri akışı yanında temel işlevlerinden yönetme ve izleme aşamalarını kontrol eden yapılardır. MES yapısı kendini kontrol eden sistemlerdir. Üretim yürütme sistemleri (MES) ile üretim performanslarını yükseltmek ve üretim sisteminin en doğru şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Ürün aşamalarının hakkında anlık ve güncel zamanlı verileri gözlemleyebilirsiniz.

MES Sağladığı Avantajlar

Üretim için uyarlanan bir sistem olan MES farklı üretim süreçlerinde farklı avantajları beraberinde getirmektedir. Ancak temel olarak sağladığı avantajlara değinecek olursak, bunlar;

 • İmalat dönüş süresini (Cycle) kısaltır.
 • Hazırlık / tedarik süresini azaltır.
 • Veri girişinde harcanan süreyi tamamen ortadan kaldırır veya azaltır.
 • Ürün kalitesini iyileştirir.
 • Vardiyalar arası dokümantasyon gereğini ortadan kaldırır veya azaltır.
 • Planlama sürecini iyileştirir
 • Fabrika çalışanlarının verimliliğini artırır.
 • Kayıp belge vakalarını engeller.
 • Üretimi tamamlanmak üzere bekleyen mamullerin sayısını azaltır.
 • Müşteri hizmetlerini geliştirir.

 

Üretim Yönetim Sisteminin yapısı gereği, geniş bir veri toplama ve işleme yelpazesine sahip olması işletmelere üretim detaylarını ve çizelgeleme alanlarını kolay ve en doğru biçimde oluşturmalarını sağlamaktadır.

Bir üretim yönetme sisteminin uygulanması, atıkları kolayca azaltmakta, çalışma süresini arttırmakta ve sonlu zamanlama, sıra sıkıştırma ve görsel zamanlama gibi çeşitli zamanlama yöntemleriyle envanteri azaltmaktadır. MES, üretim geliştirmeye ihtiyaç duyan büyük ve küçük imalat işlemlerine inanılmaz derecede faydalı olmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için https://www.zeneks.com.tr/erp-danismanlik-hizmetleri/ adresimizden inceleyebilirsiniz.