ERP (Enterprise Resource Planning) hakkında sizlere tek bir yazı içerisinde tanımı, ne işe yaradığı, firmalara sunduğu avantaj ve katkılar, yeni ERP çözümleri ile Zeneks Yazılım ve Teknoloji olarak siz değerli firmalara hangi hizmet ve danışmanlığı verdiğimiz aktarılacaktır.

Öncelikle sizlere sunduğumuz hizmetlerin ana başlıklarını belirteler başlamak isteriz. Endüstri 4.0 ile işletmelere SAP Business One çözümleri, ERP kurulum ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Gelin şimdi ERP nedir? Ne İşe Yarar? Sizlere aktaralım.

ERP Nedir?

ERP, “Kurumsal Kaynak Planlaması” manasına gelen “Enterprise Resource Planning” sözcüklerinden oluşur. ERP için, tüm veri ve organizasyon süreçlerinin tek bir noktaya entegre edildiği bir bilgi sistemidir diyebiliriz. Genelde ERP sistemleri, donanım ve yazılım da dahil olmak üzere bir dizi bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi, kurum içinde entegre edebilecekleri çeşitli işlevlerden aldıkları verileri saklamak için birleştirilmiş bir veri tabanı kullanır.

Başka bir ifade ile bir işletmenin sahip olduğu tüm kaynakların tek bir veri tabanı üzerinde hareket eden bir yazlım ile verilerin toplanması, verilerin bütünleşmiş bir yaklaşım içerisinden yönetilmesi veya işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu sayede işletme tüm mevut kaynakları bir çatı altında entegre bir biçimde kullanabilmesi, işletmeye ciddi bir fayda ve rantabilite sağlar. İhtiyaçlara göre geliştirilen bir yazılım olan ERP içerisinde birçok modül ve alt başlık barındırmaktadır. Bir işletme şeması düşünüldüğünde; muhasebe, satış, üretim, finans, stok, insan kaynakları, kalite kontrol, satın alma, teknik servis ve bakım onarım vb. birçok departman bulunmaktadır. ERP çözümleri firmaların sahip olduğu özel işletme şemalarına göre özelleştirilip, danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

ERP Ne İşe Yarar?

İşletmelerin farklı iş proseslerini ve faaliyetlerini yönetmelerini sağlayan farklı yazlım modüllerinin bir araya toplayan bir yapıdır. Böylece ERP projeleri İşletmelere hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı mümkün kılar. Kısacası ERP ile amaçlanan temel hedef işletmenin verilerini bir araya getirerek bunlarda karara dönüştürülebilecek anlamlı sonuçlar elde etmektir.

ERP yazılımında birçok farklı modülü barındırdığını belirtmiştik. Bunlar;
• Üretim Yönetimi
• Finans Yönetimi
• Malzeme Stok Yönetimi
• Satış Yönetimi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Bütçe Yönetimi
• Dış Ticaret Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• Bakım Yönetimi
• Satış Sonrası Hizmetler
• İş Zekâsı

ERP hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.zeneks.com.tr/erp-danismanlik-hizmetleri/ adresimizden inceleyebilirsiniz.