EN TR
EN TR

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0

2011 yılında Almanya’da düzenlenen teknoloji fuarında “Endüstri 4.0” ilk kez dile getirilmiş ve günümüze kadar tüm dünyanın gündeminde yerini alan sadece bir kavram değil, kavramdan öte yeni bir Sanayi Devrimini teknoloji ile gerçekleştirmeyi amaçlayan bir hedef olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 bir hedeftir ve bilişim teknolojileri ile tüm yaşamsal mekanizmaları bir arayı getirmeyi amaçlamaktadır. Başka bir deyişle Endüstri 4.0 temel olarak bilişim teknolojileri ile Endüstriyel üretimi bir araya getirerek ekonomik rekabet düzeyini sağlamlaştırmak isteyen ülkelerin ortaya koyduğu bir hedef olarak nitelendirilebilir.

Nesnelerin interneti, İnternetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemler üç aşamadan oluşan bir sistem olarak planlanan endüstri 4.0, 2011 yılından bu yana Almanya, Japonya ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkenin benimsediği bir yapı haline gelmiştir. Bunun yanı sıra sadece ülkeler değil çok uluslu şirketlerde bu kavram yönelmiş ve rekabet düzeylerini koruma amacıyla çalışmalarını başlatmışlardır.

• Nesnelerin İnterneti: Makinelerin birbirleri ile kablosuz iletişimini ifade eder. Bu makinelere robotlar da denebilir. Her robotun kendine ait iletişim adresi vardır ve bunlar çok hızlı şekilde birbirileri ile iletişi kurarak değişen üretim stratejisine ayak uydururlar. Karar alma ve uygulama süreçleri oldukça kısadır. Veri analizleri tüm birimlere derhal ulaştırılır.
• Hizmetlerin İnterneti: Ortaya çıkacak olan yeni hizmet alanlarının olmasını ifade eder. İnternet üzerinden hizmet verecek olan kişiler, hizmet alacak kişileri, bunların arasındaki ilişkiyi sağlayacak yazılımı ve hizmetlerin kendisini içerir. Eposta hizmetleri, bulut sistemi gibi hizmetler buraya girmektedir.
• Siber- Fiziksel Sistemler: Sanal dünyanın bir kopyası olarak kendi kendini idare eden sensörleri vasıtasıyla işlemlerini gören sistemlerin genel adıdır.

 

Sanayi Devrimi ve Endüstri 4.0

Sanayi devriminden bu yana makineleşmeden seri üretime, otomasyondan bilgisayar ve elektronik sistemlere farklı paradigma değişimleri günümüze kadar uzanmış kümilatif bir bilgi birikime sahip bir dünyada yaşamaktayız. Sanayi devrimi ile Endüstri 4.0 daha iyi kavramak için bilmeniz gereken bazı detayları birlikte inceleyelim. Endüstri 4.0’ın ana bileşenlerinden ilki Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir. İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı İnternet (Internet of Things), yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de diyebiliriz. Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek ‘akıllı fabrikalar’ demektir. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacak.

Endüstri 4.0 Avantajları

4. Sanayi devrimi Teknoloji ve Endüstriyel üretimi bir araya getirmesi beraberinde birçok avantajı da oluşturmaktadır. Bunlar;
• Hızlı ve etkin bir üretim yapılabilecek.
• Olası hata ve arızalar oluşturulacak sistemler sayesinde hızlıca tespit edilebilecek ve kolaylıkla müdahale edilmesini sağlayacak.
• Üretim, hizmet verimlilik oranı yüksek olup, kaliteli üretimlere odaklanılacak.
• Sistemin sağlamış olduğu esneklik sayesinde üretim teknikleri basitçe değiştirilebilecek.
• Verilerin işlenmesi ve çıktıların sonucunda maliyetler minimize edilecek.

 

Daha fazla bilgi edinmek için https://www.zeneks.com.tr/erp-danismanlik-hizmetleri/ adresimizden inceleyebilirsiniz.