EN TR
EN TR

DİJİTALLEŞMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİJİTALLEŞMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

 

 

 

  1. Yüzyılın son çeyreğinden sonra bilişim ve iletişim teknolojilerinde (BİT) hızlı bir gelişme yaşanmıştır. İnternet kullanıcıları sayısında ve çeşitliliğinde adeta bir patlama da yaşanmıştır. Endüstri 4,0 olarak ifade edilen süreç, üretim ve hizmet sektörlerindeki ürün tanımlamasını yeni bir boyuta taşımış ve bu akış içerisinde otomasyon, sensör (veri toplama), veri değişimi ve üretim teknolojilerinde eski dönemlerle karşılaştırılamayacak ölçüde değişimler/gelişimler oluşmuştur. Basit olarak Endüstri 4.0; İnternet, bilişim, iletişim, otomasyon, veri toplama ve yayma teknolojilerinin yeni üretim olanakları ile entegrasyonu anlamına gelmektedir. Endüstri 4.0 kapsamı, makinelerin sadece insan gücü yerine geçmesini değil aynı zamanda makinelerin gerekli teknolojilerin birleşiminden oluşan sistemin oluşturulması ile kendi aralarında iletişim mekanizmalarını da hazırlaması ve kendi kendini yönetebilmesidir.

 

 

               ( Endüstri Devrimleri Şeması)

 

Bir diğer adı dördüncü sanayi devrimi olan Endüstri 4.0; yapay zekâ, bulut, bilgi işlem, uyarlanabilir robotik, artırılmış gerçeklik, ilave üretim ve nesnelerin interneti (IoT) gibi çok fiziksel ve dijital teknolojinin birleşimi ile gerçekleşmektedir. Bu teknolojilerin temel amacı, işletmelerin rekabet gücünü arttırmak için üretkenliğini ve kaynak verimliliğini en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu dönüşüm sayesinde ana iş süreçlerinde değişimler ile aynı zamanda hizmet odaklı olan iş modelleri ortaya çıkmış ve akıllı ürünler kavramları kullanılmaya başlanmıştır.

 

 

 

Endüstri 4.0 üç temel aşamadan oluşmaktadır bunlardan birincisi, “sensör füzyonu” kavramı; endüstriyel varlıklara bağlı olan sensörler aracılığıyla, insan duygu ve düşüncelerini yakından taklit ederek veri toplayan dijital kayıtlar almak demektir. İkinci aşama, analiz etme ve görselleştirme adımıdır. Bu adımda elde edilen verilerin sinyal işlemede optimizasyon, görselleştirme, bilişsel hesaplama gibi farklı işlemler gerçekleştirilmektedir. Üçüncü adım ise, iç görülerin eyleme dönüştürülmesi aşamasıdır yani toplanan verilerin ek imalat, otonom robotlar ve dijital tasarım ve simülasyon gibi anlamlı çıktılara dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Endüstri 4.0 ile hız, esneklik ve yüksek verimlilik gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Hız, hizmet ve ürünlerin pazarlara ulaşma süresinde kısalmayı aynı zamanda üretilecek ürünlerin taklit edilemeden pazara sunulmasını ifade etmektedir. Esneklik, üretim hatlarının durmadan çalışmasını ve hizmet ve ürünlerin bireyselleştirilerek rekabet avantajı sağlanmasını ifade etmekte verimlilik ise, daha az hammadde girdisi ile daha çok çıktı üretilmesini, enerji verimliliğinin sağlanmasını ve tüm bunların yanında üretim maliyetlerinin düşmesini ifade etmektedir.

 

Endüstri

Endüstri 4.0’ın esneklik, verimlilik ve hız sağlamasının temelinde siber fiziksel sistemler bulunmaktadır. Siber fiziksel sistemler, fiziksel dünya ve sanal dünyanın gömülü yazılım, sensörler ve iletişim teknolojileri yardımı ile iç içe geçmesini ifade etmektedir Siber fiziksel sistemler etkinlik ve verimliliğin yükseltilebilmesini sağlamaktadır.

 

     Zeneks  Yazılım olarak sizi ve işletmenizi ileriye taşıyacak teknolojilerle çalışmaktayız. Siz de Zeneks Yazılım ile işletmenizi Akıllı İşletme haline getirmek amacıyla bir adım atarak geleceğe yaklaşın.