EN TR
EN TR

AKILLI HİZMET DÜNYASI

 

AKILLI HİZMET DÜNYASI

 

 

 

Akıllı Servisler: Akıllı Hizmet Dünyası

Akıllı servisler mevcut teknolojiyi bir adım daha ileriye atacak olan interaktif bir servisler bütünü anlamına gelmektedir. Bu servislerden yararlanmaya başlamayan işletmelerin, bu servislerle çalışmaya başlayan en düşük seviyeli rakiplerine karşı bile dezavantajlı konuma düşmeleri çok olasıdır. Akıllı servisler maliyetli gözükmelerine rağmen uzun vadede geri dönüşü çok yüksek olan hizmetlerdir.

İşletmeler, kullanılan bilginin kullanılma derecesine ve ticari ürün / hizmetlerine uygulanmasına bağlı olarak ya başarıya ulaşır ya da başarısız olur.

Endüstri 4.0 ile akıllı fabrikalar ve akıllı ürünlerin sayıları hızla artacak ve bu akıllı ürünler bir şekilde piyasaya dahil olmaya başlayacaktır. Kaçınılmaz olarak, Endüstri 4.0 senaryosunda yapılan akıllı ürünler fiziksel ve dijital servisler ile akıllı servisler oluşturmak amacıyla birleştirilecektir. Sonuç olarak bu gelişme, sanayi ve hizmet sektörleri arasında geleneksel bir köprü hizmeti görecektir.

 

 

   Teknolojik Çerçeve: Dijital Altyapı

Nesnelerin İnterneti (IoT), veri ve servisler, birbirine bağlı dijital platformların izin verdiği fiziksel ve dijital servislerin bağlı olduğu bir yapıda olan fiziksel ve dijital dünyanın geniş bir yakınsamasında, akıllı dijital yapılarda ortaya çıkacaktır.

Ürünler, hizmetler ve insanlar arasında şebekeyi sağlayan büyük ölçüde gelişmiş “Teknolojik Altyapı” bu dönüşümün en önemli unsuru sayılmaktadır. Dijital platformlar bu altyapı üzerinde inşa edilmekte ve bu yapı üç düzeye ayrılmaktadır.

İlk düzeyde internete bağlı olan akıllı ürünler “Ağ Tabanlı Fiziksel Platformlar” olarak hareket edecektir. Bu şekilde, birbirine bağlı olan bu ürünler, sonradan toplanan ve bir sonraki düzeyde işlenen veriyi sabit bir şekilde yakalayarak akıllı verileri oluşturmuş olacaktır.

 

 

İkinci düzey olan “Yazılım Tanımlı Platformlar” fiziksel sistemleri sanallaştırarak akıllı ürünler ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamış olur. Anahtar teknolojiler, sanal veri ağları, semantik, büyük veri, gerçek zamanlı analitik ve bulut hizmetlerini içermektedir.Son düzeyde ise, “Hizmet Platformu” tüm çeşit ürünler, ürün kaynakları, hizmet sağlayıcıları ve müşteriler gibi etmenler akıllı hizmetleri yaratmak için birbirine bağlıdır. Basit bir şekilde ifade edecek olursak; akıllı hizmetler, fiziksel ve dijital hizmetleri bağlayan web tabanlı işletme modellerini ifade etmektedir. İşlevsel olması için onlara düzenleyici yapı, servislerin kombinasyonuna erişim sağlayan ara yüzler, belirli standartlar ve piyasa önde gelenleri arasında katılıma ve iş birliğine izin veren platformlar gerekmektedir. Bu sıfatla, “Hizmet Platformları” aynı zamanda akıllı hizmetler için bir pazar yeri olarak hareket etmiş olur.

Dijital altyapılar başarılı bir dijital dönüşüm için gerekli teknolojik çerçeve sağlamaktadır. Ancak, bu aslında hem işçi hem de tüketici olarak hareket eden işletmeler ve bireylerin kabulüne dayanma anlamına gelmektedir. Bu “Akıllı Hizmet Dünyası”na giden yolda iş birliği isteği ve güveni gösteren bir yapıdır.

Zeneks Yazılım olarak biz de müşterilerimizin bu Akıllı Dünya’ya geçiş yapmalarını sağlıyoruz. Hem de artık çok daha kolay! Akıllı Hizmetler’den yararlanmak ve bu dünyaya bir adım atmak için bize ulaşın.