Neden SAP Business One

Bulut ve yerel lisanslamaya uygun iş yönetim yazılımı CRM'den finansal çözümlere kadar her alanı destekler ve her zaman, her yerden ve her cihazdan kullanılabilir. Orta ölçekli işletmelerin yeni fırsatlar yakalamalarına, büyümelerini hızlandırmalarına yardımcı olur ve iştiraklerin esnekliklerini korurken, merkez ofis kaynaklarından faydalanmalarını sağlar.

  • Uçtan uca bütün süreçleri düzenler ve kurumdaki verimliliği artırır.
  • SAP HANA destekli entegre analitikler ve raporlamalar ile verilerin alınmasını sağlar.
  • Yerleşik mobil uygulamalarla işin her yerden, her an yönetilmesini sağlar.
  • SAP uzmanlarınca yönetilen, izlenen ve korunan yüksek güvenlikli veri merkezi güvencesi sağlar.